Тема: Розв’язання рівнянь і нерівностей

/test.pdf

Тема: Множини. Відсоткові розрахунки. Функції їх властивості і графіки

/test_1.pdf 

Тема: Похідна. Основні поняття та правила обчислення

/pokhidna.xlsm

Тема: Елементи комбінаторики. Випадковий дослід і випадкова подія. Ймовірність події.Вибіркові характеристики

/testi.xlsx

Тема: Похідні елементарних функцій

/pokhidni_elementarnikh_funkcij.xlsm